Από το 2015, το ενιαίο λύκειο με μαθήματα από τέσσερις γενικές κατηγορίες (κοινού κορμού, κατεύθυνσης, ενδιαφέροντος-εμπλουτισμού, υποχρεωτικές ξένες γλώσσες) έχει αντικατασταθεί από το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα (ΝΩΠ), το οποίο δίνει τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων που οδηγούν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Γύρω στα μέσα της Γ’ Γυμνασίου, οι μαθητές να επιλέγουν την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ) που θα ακολουθήσουν στην Α’ Λυκείου. Η κάθε ΟΜΠ της Α’ Λυκείου οδηγεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις στη Β’ και Γ’ Λυκείου. Ουσιαστικά το καινούριο σύστημα αναγκάζει τους μαθητές του γυμνασίου να πάρουν αποφάσεις, οι οποίες θα καθορίσουν την πορεία τους στο λύκειο και ακολούθως τις επιλογές τους για σπουδές.

Οι αλλαγές αυτές επικροτούνται, αν θεωρηθεί ότι προετοιμάζουν κατάλληλα και στοχευμένα το μαθητή προς την κατεύθυνση που επιθυμεί και θεωρεί ότι είναι η καταλληλότερη και τίθενται παράλληλα μπροστά τους οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές επιλογές.

Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι κατά πόσο οι μαθητές στην ηλικία των 14 ετών, είναι έτοιμοι να κάνουν μια επιλογή, η οποία ουσιαστικά θα θέσει τις βάσεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Επιτάσσεται η ανάγκη υπεύθυνης και έγκυρης προετοιμασίας των μαθητών μέσα από τη συνεχή πληροφόρηση και ενημέρωση αλλά και μέσω μιας εξατομικευμένης προσέγγισης, στηριζόμενη στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Πώς όμως δέχονται και επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες και πόσο είναι έτοιμοι να τις φιλτράρουν χρησιμοποιώντας την κριτική τους σκέψη; Καταλήγουμε έτσι στο κεφάλαιο «προσωπικότητα». Πώς δηλαδή ο κάθε μαθητής εξελίσσεται, ποια ερεθίσματα δέχεται, πώς μαθαίνει να λειτουργεί, πώς βλέπει τον εαυτό του και τους γύρω του, πόσο καλά γνωρίζει τον εαυτό του, τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τα ελαττώματά του; Το θέμα είναι, η επιλογή των σπουδών και της καριέρας, να ταιριάζει όσο το δυνατό περισσότερο στο προφίλ του κάθε μαθητή. Η συμβουλευτική ακολουθεί μια διαδικασία ανάπτυξης του κάθε ατόμου, με στόχο να βγάλει στην επιφάνεια τα προσόντα του, τις αξίες και τις ικανότητές του, έτσι ώστε να οδηγηθεί σε ένα χώρο ο οποίος θα ταιριάζει στην προσωπικότητά του. Ιδανικά, αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινά από το γυμνάσιο ώστε οι μαθητές όταν έρθει η στιγμή να έχουν την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά, με την ανάλογη πληροφόρηση, να κάνουν τις επιλογές τους.

Η απάντηση λοιπόν για την ανησυχία των νέων για το μέλλον τους βρίσκεται στις προσπάθειες συμμετοχής και εμπλοκής σε μια συνεχή διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και αυτό-βελτίωσης. Η ποικιλία ερεθισμάτων, εμπειριών, ευκαιριών διερεύνησης,  η έγκαιρη πληροφόρηση, η σφαιρική μόρφωση, η συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη  χτίζουν υγιείς προσωπικότητες που είναι έτοιμες να ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη και να ακολουθήσουν τα βήματα για τη λήψη μιας απόφασης.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *