Σύντομα, οι υποψήφιοι των Παγκύπριων 2019, θα κληθούν να συμπλήρωσουν το μηχανογραφικό δελτίο για να διεκδικήσουν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Τα μηχανογραφικά δελτία θα υποβληθούν στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) σε ημερομηνίες που θα καθορίσει το Υπουργείο Παιδείας.

Ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού προς του υποψηφίους.

  • Στο μηχανογραφικό θα παρουσιαστούν νέα τμήματα και προγράμματα σπουδών λόγω  της συγχώνευσης και κατάργησης των ΤΕΙ. Έτσι οι υποψήφιοι θα πρέπει πρώτα να το μελετήσουν πολύ καλά και να το συμπληρώσουν πρόχειρα πριν την επίσημη κατάθεση.
  • Πρέπει να δοθεί προσοχή στις λεπτομέρειες κάθε τμήματος καθώς και στο περιεχόμενο κάθε πτυχίου. Όπως για παράδειγμα η διάρκεια των σπουδών, τα διδασκόμενα μαθήματα και ο σκοπός του κάθε τμήματος. Όσον αφορά τις μηχανικές σπουδές θα υπάρχουν επιλογές 5ετούς και 4ετούς φοίτησης τα οποία θα προσφέρονται από τα πολυτεχνικά καθώς και από τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα. Στις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων βρίσκονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.
  • Το φετινό μηχανογραφικό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, η βοήθεια από ένα εξειδικευμένο σύμβουλό κρίνεται απαραίτητη.
  • Ο υποψήφιος καλό θα ήταν στις πρώτες θέσεις του μηχανογραφικού να κατατάξει τις σχολές που πραγματικά τον ενδιαφέρουν αντί η ιεράρχηση να στηρίζεται αποκλειστικά στο βαθμό που συγκέντρωσε. Οι επιλογές του θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις προτιμήσεις του.
  • Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά οι υποψήφιοι δεν πρέπει να παρασυρθούν από τις βάσεις της περσινής χρονιάς και να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό στηριζόμενοι μόνο σε αυτές. Λόγω της «πανεπιστημιοποίησης»  των ΤΕΙ υπάρχουν τμήματα των οποίων οι βάσεις θα διαμορφωθούν για πρώτη φορά συνεπώς κανείς δεν μπορεί να κάνει εκτιμήσεις με ασφάλεια.
  • Ανάλογα με τη σπουδή που ενδιαφέρει πρωτίστως τον κάθε υποψήφιο, ενθαρρύνεται όπως βάλει όλες τις πόλεις ξεκινώντας από τις υψηλόβαθμες προς τις χαμηλόβαθμες, φυσικά πάντα σε σχέση με την πόλη της προτίμησής του. Για παράδειγμα αν ο στόχος του είναι Ιατρική και μετά Βιολογία στην Αθήνα, θα δηλώσει πρώτα όλες τις Ιατρικές σχολές, ξεκινώντας από εκείνη της Αθήνας και στη συνέχεια, όλες της Βιολογίας, ξεκινώντας και πάλι από εκείνη της Αθήνας, συνεχίζοντας με τις υπόλοιπες.
  • Προσοχή κατά την αρίθμηση των προτιμήσεων, δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις.

Η έξυπνη συμπλήρωση του μηχανογραφικού χρειάζεται χρόνο και απόλυτη συγκέντρωση. Στο γραφείο μας μπορούμε να σε βοηθήσουμε έτσι ώστε να αποφύγεις τυχόν λάθη.

Η επιλογή των τμημάτων πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των υποψηφίων θέτοντας σωστά κριτήρια. Σε αυτή τη δεδομένη στιγμή γίνεται επιλογή σπουδής και όχι επαγγέλματος. Κατά τη διάρκεια των σπουδών θα αποκτηθούν γνώσεις, εμπειρίες και θα τεθούν οι βάσεις, όμως η μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση είναι πολυπαραγοντική. Οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του κάθε ατόμου, οι ευκαιρίες καθώς και τα κίνητρά είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική πορεία.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *