Τι είναι τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού;

Είναι ψυχομετρικά εργαλεία τα οποία αποτελούνται από ερωτηματολόγια και τεστ με στόχο τη διερεύνηση της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του ατόμου. Ο συνδυασμός των δύο κρίνεται ως καταλληλότερος αφου θα δώσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ανάμεσα στα διάφορα τεστ διαφέρει φυσικά το περιεχόμενο, το τρόπος και ο χρόνος χορήγησης συνεπώς είναι απαραίτητη η γνώμη ενός ειδικά εκπαιδευμένου συμβούλου επί του θέματος.

Πότε είναι η ιδανική περίοδος για ένα μαθητή να κάνει τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού;

Εξαρτάται από το σημείο στο οποίο βρίσκεται κάθε μαθητής σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης για τις σπουδές του. Γενικότερα όσο πιο νωρίς ξεκινήσει να αναμιγνύεται στη διαδικασία διερεύνησης τόσο το καλύτερο. Όμως ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αποτελείται από ερωτήσεις και δηλώσεις  που αφορούν την προσωπικότητα, τις αξίες, τις ικανότητες κοκ, άρα η ωριμότητα της σκέψης είναι καθοριστικός παράγοντας κατά τη χορήγηση του τεστ. Κάθε τεστ απευθύνεται ωστόσο σε συγκεκριμένες ηλικίες, άρα είναι μια σημαντική πληροφορία που πρέπει να επικοινωνηθεί.

Το τεστ επαγγελματικού τεστ θα δώσει απαντήσεις στο μαθητή για τη σπουδή που του ταιριάζει;

Όλα αναιξερέτως τα τεστ αποτελούν ενδείξεις και όχι αποδείξεις όσον αφορά την τελική απόφαση των σπουδών. Δε συνίσταται σε καμιά περίπτωση να γίνει ένα τεστ και ο μαθητής να ακολουθήσει τυφλά την εισήγηση που θα δοθεί από το σύστημα. Δίνει τροφή για σκέψη, κατευθυντήριες γραμμές, πληροφορίες για την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του μαθητή. Αν αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιηθούν κατάλληλα με τη βοήθεια πάντα του Συμβούλου τότε μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο και βοηθητικό.

Υπάρχουν πολλά τεστ επαγγελματικού προγραμματισμού;

Ναι υπάρχουν. Εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο εργασίας τους την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, δημιουργούν τέτοια εργαλεία. Καθορίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο, το ηλικιακό κοινό που απευθύνονται και το περιεχόμενο προχωρώντας παράλληλα στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να είναι έγκυρα και αξιόπιστα. Οι εταιρείες αυτές παράλληλα έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσης όσων προμηθεύονται από αυτούς το τεστ οι οποίοι με τη σειρά τους θα το χορηγούν στους συμβολευόμενους. 

Γενικές συμβουλές:

Τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού είναι απαραίτητο να χορηγούνται από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους, οι οποίοι είναι σε θέση να εξηγήσουν στο μαθητή τα αποτελέσματα με λεπτομέρεια. Πριν τη χορήγηση, ο σύμβουλος οφείλει να αφιερώσει χρόνο για συζήτηση γνωριμίας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τον ενημερώσει για τη διαδικασία στην οποία θα υποβληθεί καθώς και το σκοπό του τεστ. Τέλος πρέπει να γίνεται επιλογή ενός τεστ το οποίο πληροί τα απαραίτητα προαναφερόμενα κριτήρια και συμβάλλει αντικειμενικά στη διαδικασία λήψης απόφασης.

Η ομαδά μας είναι στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *