ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ειδική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Κλείστε ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διευθέτηση μιας συνάντησης, που ίσως να είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή!