ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αξιολόγηση και Παρέμβαση


Στο κέντρο Lignum Vitae, πραγματοποιούνται εξατομικευμένες μαθησιακές αξιολογήσεις μέσα από συναντήσεις με τους γονείς και το παιδί, όπου συλλέγονται σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τις πιθανές δυσκολίες που έχουν εντοπιστεί. Συνάντηση με γονείς… Πραγματοποιούνται συνάντησεις με τους γονείς, όπου μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και τις δυσκολίες που εντόπισαν στο παιδί. Οι συναντήσεις αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και χρησιμεύουν για επίλυση αποριών και γίνεται μια αρχική εκτίμηση των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού. Συνάντηση με το παιδί… Μέσω συνάντησεων με το παιδί, διερευνώνται, με καθορισμένες δοκιμασίες, οι δυσκολίες και οι δεξιότητες του παιδιού. Προσδιορίζονται έτσι οι μαθησιακές δυνατότητες και ανάγκες του και καθορίζεται το ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης/παρέμβασης. Εάν το επιβάλλει η περίπτωση, εμπλέκονται διάφοροι επιστήμονες (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί) για μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αξιολόγηση αλλά και αντιμετώπιση.

Κλείστε ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διευθέτηση μιας συνάντησης, που ίσως να είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή!

ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ