ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Δυσκολίες Προσοχής – Συμπεριφοράς


Οι δυσκολίες προσοχής και συμπεριφοράς είναι πιθανόν να εμφανιστούν μόνες τους στα παιδιά, αλλά συχνά συνοδεύονται κι από άλλες δυσκολίες όπως για παράδειγμα από τις μαθησιακές. Τα ίδια συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται με διαφορετική μορφή σε διαφορετικές ηλικίες. Παρουσιάζεται έντονη και επίμονη έλλειψη προσοχής ή/και δυσκολίες στη συμπεριφορά, σε σύγκριση με τη νόρμα του εκάστοτε αναπτυξιακού σταδίου στο οποίο βρίσκονται.
Ένα παιδί που αντιμετωπίζει Δυσκολίες Προσοχής & Συμπεριφοράς, μπορεί να παρουσιάσει τα πιο κάτω συμπτώματα:

 • Δυσκολίες στη διατήρηση της προσοχής σε δραστηριότητες
 • Μειωμένη προσοχή σε λεπτομέρειες
 • Εύκολη διάσπαση προσοχής
 • Δυσκολεύεται να συμμετέχει σε μια εργασία για πολύ ώρα και να την ολοκληρώσει.
 • Έλλειψη οργάνωσης
 • Περιορισμένη μνήμη
 • Χάνει πράγματα
 • Έντονη ανησυχία και νευρικότητα
 • Δυσκολία να παραμείνει στη θέση του
 • Υπερβολική κίνηση
 • Μιλάει αδιάκοπα
 • Το παιχνίδι του είναι θορυβώδες
 • Δίνει άστοχες απαντήσεις
 • Δυσκολεύεται να παραμείνει στη σειρά του, ανυπόμονο
 • Ενοχλεί και κάνει αδιάκριτα σχόλια

Κλείστε ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διευθέτηση μιας συνάντησης, που ίσως να είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή!

ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ