ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Συμβουλευτική καριέρας


Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο συμβουλευόμενος έχει την ευκαιρία να εκφράσει τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς του και τα μελλοντικά του όνειρα σχετικά με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία. Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνη και υποστήριξης, του δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψει τις ικανότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τα κίνητρά του. Ο σύμβουλος θα τον βοηθήσει να αποκτήσει καλύτερη εικόνα για τις διαθέσιμες επιλογές σπουδών και για την αγορά εργασίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα είναι σε θέση, με τη στήριξη του Συμβούλου να καθορίσει τα βήματα (σχέδιο δράσης), προς την επίτευξη του στόχου του. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη, την επιλογή και το σχεδιασμό σταδιοδρομίας του ατόμου.

Για Μαθητές:

 • Αναγνώριση/ανάπτυξη δεξιοτήτων/ικανοτήτων/κινήτρων
 • Επιλογή μαθημάτων (Γυμνάσιο-Λύκειο)
 • Επιλογή κλάδου σπουδών
 • Εξεύρεση σχολών/πανεπιστημίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 • Στη διαδικασία αιτήσεων για σπουδές στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 • Κατευθυντήριες γραμμές για σύνταξη βιογραφικού/προσωπικής δήλωσης
 • Πληροφόρηση για την αγορά εργασίας

Για Φοιτητές:

 • Αναγνώριση/ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων,ικανοτήτων,κινήτρων
 • Εξεύρεση κλάδου σπουδών βάση των επαγγελματικών αναγκών, ενδιαφερόντων και ικανοτήτων
 • Αναγνώριση και αξιοποίηση επαγγελματικών στόχων
 • Πληροφόρηση για επιλογές μεταπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών
 • Ενημέρωση για την αγορά εργασίας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν
 • Διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Κατευθυντήριες γραμμές για σύνταξη βιογραφικού/προσωπικής δήλωσης
 • Προετοιμασία εισαγωγικών συνεντεύξεων για μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικές σπουδές

Συμβουλευτική Καριέρας για Ενήλικες

Αναζητάς εργασία; Ή θέλεις να κάνεις αλλαγή καριέρας; Η συμβουλευτική καριέρας έχει ως στόχο την προετοιμασία της επαγγελματικής ζωής ξεκινώντας με τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Μέσα από τη διαδικασία υποβοήθησης και στήριξης της  προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης στοχεύει στην προετοιμασία  για εξεύρεση εργασίας ή εναλλακτικών και για άσκηση ορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

 • Διερεύνηση προσωπικότητας
 • Αναγνώριση και ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων/κινήτρων/ικανοτήτων
 • Στήριξη στην επιλογή καριέρας
 • Διαδικασία λήψης απόφασης
 • Στήριξη για ένταξη στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων εξεύρεσης εργασίας
 • Δικτύωση
 • Ενημέρωση για τη σημαντικότητα της προσαρμοστικότητας και της συνεχής μάθησης
 • Κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία πορτφόλιο (βιογραφικό,συνοδευτική επιστολή)

Κλείστε ραντεβού

Επικοινωνήστε μαζί μας για την διευθέτηση μιας συνάντησης, που ίσως να είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή!